Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Mrozach

“.ale cóż ujrzało w przezroczystej wodzie? Swój własny obraz, lecz jakże zmieniony!
Nie było już niezgrabnym, czarnoszarym, brzydkim, odrażającym ptakiem,
ale samo stało się łabędziem.”

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W MROZACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach z siedzibą  przy ul. Leśnej 8, 05-320 Mrozy reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich  w Mrozach.
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Leśna8, 05-320 Mrozy lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@zpmrozy.pl oraz pod numerem telefonu: (25) 75 74 024.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d lub eRODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
   • realizacji zadań resocjalizacyjnych (opiekuńczo – wychowawczych), do których placówka została powołana,
   • zatrudnienia w Zakładzie Poprawczym i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach,
   • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
   • prowadzenia zamówień publicznych,
   • prowadzenia działalności finansowej,
   • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
   • udostępniania informacji publicznej,
   • udzielania informacji uprawnionym osobom,
   • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
   • wykonywania zadań Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach w ramach działalności administracyjnej.
  5. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w  Zakładzie Poprawczym i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
  9. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane, od osoby której dane dotyczą.
  10. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania.
  11. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast