APEL KU CZCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Sens walki powinien być mierzony nie jej
szansami na zwycięstwo, lecz wartościami,
w obronie których walka została podjęta”.
Prof. Henryk Elzenberg

Dnia 3 marca odbył się w naszej placówce uroczysty apel ku czci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci nazywani również Żołnierzami Niezłomnymi tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Czynnie sprzeciwiali się sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Wychowanki uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych wierszami i piosenkami patriotycznymi. Przypomniano, że pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
W scenografii pojawił się motyw wilka, który jest symbolem Żołnierzy Wyklętych. Zbigniew Herbert, wybitny polski poeta, w swoim wierszu „Wilki” poświęconym Żołnierzom Wyklętym pisał: „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy”.
W drugiej części uroczystości wychowanki miały możliwość uczestnictwa w wystawie poświęconej konkretnym bohaterom.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast