Matematyczne sposoby spędzania czasu wolnego

Opiekunowie projektu: Ewa Olszewska, Anita Nojszewska

Cele projektu:
1.    popularyzacja matematyki oraz podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu,
2.    rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczennic,
3.    kształtowanie umiejętności korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy,
4.    rozwijanie umiejętności wykorzystania technik informatycznych,
5.    aktywizowanie uczennic do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
6.    kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
7.    wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,
8.    kształtowanie postaw prospołecznych.
9.    doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:
1.    Przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursów matematycznych.
2.    Przypomnienie i utrwalenie podstawowych pojęć matematycznych.
3.    Przygotowanie filmu pokazującego sposoby uczenia się.
4.    Wykonanie filmu do utworu muzycznego o tematyce matematycznej.
5.    Przygotowanie prezentacji zawierającej wszystkie elementy programu.
6.    Przygotowanie dekoracji oraz akcesoriów niezbędnych do realizacji projektu.
7.    Przygotowanie poczęstunku.
8.    Przedstawienie efektów pracy w formie publicznego przedstawienia.

Czas realizacji: od 01.03.2016r. do 30.04.2016r.

Publiczna prezentacja projektu: 30.04.2016r.

 

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast