Od ziarenka do bochenka – z szacunku dla kromki chleba

Cele:
1. Kultywowanie polskich tradycji i obrzędów związanych z chlebem,
2. Zdobywanie wiedzy na temat historii chleba oraz jego rozwoju na przestrzeni wieków,
3. Budzenie szacunku dla pracy wszystkich osób, dzięki którym chleb gości na naszych stołach,
4. Poznanie procedury wypieku chleba,
5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i manualnych,
6. Wdrażanie do pracy zespołowej oraz prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka projektu :
1. Budzenie szacunku dla chleba jako naszej strawy powszechnej,
2. Poznanie historii chleba oraz drogi od ziarenka do bochenka,
3. Możliwość obcowania z eksponatami służącymi do wytwarzania chleba,
4. Poznanie procedur wypieku chleba,
5. Przygotowanie dekoracji i gazetek tematycznych,
6. Wypiek różnych gatunków chleba.

Czas realizacji: od 25.04.2013 r. do 22.05.2013 r.

Przedstawienie efektów pracy: w formie prezentacji oraz pokazu wytworów materialnych (prezentacja multimedialna, gazetka tematyczna, wypieki chleba, dekoracja).

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast