Warsztaty szkolne

Warsztaty szkolne są miejscem, w którym wychowanki nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu krawiectwa i fryzjerstwa. Celem kształcenia zawodowego jest możliwość zdobycia zawodu oraz przygotowanie do podjęcia pracy po opuszczeniu placówki. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń i prostych zadań produkcyjnych, dostosowanych do możliwości uczennic. Nauczyciele warsztatów szkolnych posiadają bogate doświadczenie zawodowe, a w swojej pracy kładą szczególny nacisk na rozwijanie u wychowanek takich cech osobowości, jak  otwartość, komunikatywność oraz zdolność do ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

W ramach warsztatów szkolnych w placówce realizowane jest:

  1. Przysposobienie do pracy w zawodzie krawiec – Szkoła Podstawowa,
  2. Kształcenie zawodowe w zawodzie fryzjer – Szkoła Branżowa.

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze warsztatów szkolnych realizuje się w szczególności poprzez:

  • kształcenie umiejętności wykonywania prac wchodzących w zakres danej specjalności (zawodu),
  • zapoznanie z nowoczesnymi procesami technologicznymi,
  • wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami,
  • wykształcenie umiejętności właściwego doboru materiałów i narzędzi,
  • wdrażanie nawyków poszanowania narzędzi, maszyn i urządzeń oraz ich właściwej konserwacji,
  • wdrażanie i ugruntowanie nawyków bezpieczeństwa pracy, przestrzegania zasad bhp i przepisów ppoż.

 

Baza warsztatów szkolnych wyposażona jest w niezbędne maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji zadań szkoleniowych w kierunku krawieckim i fryzjerskim.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast