Powitajmy Maleńkiego – projekt bożonarodzeniowy

Cele:
1. Znajomość wydarzeń wspominanych podczas Świąt Bożego Narodzenia.
2. Przekonanie o chrześcijańskim i ponadczasowym charakterze świąt.
3. Znajomość polskich tradycji związanych ze świętowaniem narodzin Jezusa.
4. Twórcze spędzanie czasu wolnego przez uczennice.
5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych.
6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:
1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład.
2. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Powitajmy Maleńkiego”
3. Przygotowanie śpiewników kolęd.
4. Przygotowanie dekoracji świątecznej w placówce.
5. Przygotowanie potraw wigilijnych.
6. Wykonanie upominków świątecznych.
7. Gazetki ścienne świąteczne na korytarzu szkolnym.
8. Przedstawienie efektów pracy w formie przedstawienia bożonarodzeniowego oraz wytworów materialnych (stroje, potrawy, dekoracja, gazetki ścienne, świąteczne własnoręcznie wykonane upominki, prezentacja multimedialna, film).

Czas realizacji: od 02 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 roku.

Efekt końcowy:
1. Wychowanki usystematyzowały swoją wiedzę z zakresu genezy Świąt Bożego Narodzenia oraz uzupełniły wiadomości na temat tradycji bożonarodzeniowych.
2. Dziewczęta nauczyły się śpiewać kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe.
3. Podopieczne miło i twórczo spędziły czas wolny od zajęć szkolnych.
4. Wychowanki doskonaliły umiejętność współpracy w zespole oraz prezentacji efektów swojej pracy na forum publicznym.
Publiczna prezentacja projektu odbyła się czterokrotnie:
1. 19 grudnia 2018 r. w restauracji Pod dębem w Dębem Wielkim dla podopiecznych Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie, ich rodziców, pracowników w/w placówki oraz zaproszonych gości;
2. 21 grudnia 2018 r. w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach, gdzie odbiorcami byli wychowanki oraz pracownicy placówki oraz zaproszeni goście – przewodniczący Rady Gminy – p. Marek Rudka;
3. 06 stycznia 2019 r. dla zebranych w Kościele Rzymskokatolickim w Mrozach;
4. 20 stycznia 2019 r. dla zebranych w Kościele Rzymskokatolickim w Mistowie.

Opiekunowie projektu: Ewa Olszewska, Elżbieta Wąsowska, Krystyna Czyżewska
Osoby wspomagające: Maria Sobotka, Jolanta Sobocińska, Kamila Pyra, Anna Kaniewska, Agnieszka Kowalczyk, Renata Ryniewicz oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, którzy zaangażowali się w realizację części kulinarnej projektu.
Szczególne podziękowania dyrektorowi placówki panu Zenonowi Czyżewskiemu oraz dyrektorowi szkół panu Pawłowi Bielińskiego za wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast