Kolorowa chemia

Temat: Kolorowa chemia czyli indykatory naturalne i sztuczne.

Cele:

 1. Kształcenie postawy badawczej.
 2. Kształtowanie umiejętności obserwacji procesów fizyko-chemicznych zachodzących w najbliższym otoczeniu.
 3. Kształtowanie umiejętności wskazywania różnorodności substancji chemicznych.
 4. Rozwijanie zdolności technicznych i predyspozycji manualnych.
 5. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:

 1. Zapoznanie się z pojęciami: indykator, wskaźnik naturalny, wskaźnik laboratoryjny, odczyn roztworu.
 2. Badanie odczynu roztworu za pomocą wskaźników.
 3. Analiza otrzymanych wyników badań.
 4. Przedstawienie wyników badań na forum szkoły w formie plakatu interaktywnego i prezentacji multimedialnej.

Czas realizacji: od 03 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Efekt końcowy:

 1. Uczennice usystematyzowały i wzbogaciły wiedzę oraz umiejętności z  chemii i informatyki.
 2. Gimnazjalistki doskonaliły swoje umiejętności krawieckie – uszyły fartuchy laboratoryjne.
 3. Podopieczne kształciły  umiejętność współpracy w zespole oraz współodpowiedzialność za całokształt pracy.
 4. Wychowanki w efektowny sposób zaprezentowały  efekty swojej pracy na forum publicznym.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 28 marca 2015 r. w ZP i SdN w Mrozach. Odbiorcami byli wychowanki oraz pracownicy placówki.

Opiekunowie projektu: Ewa Olszewska i Krystyna Czyżewska

Nauczyciele wspomagający: Anna Kaniewska i Emilia Rudka

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast