Hej, kolęda, kolęda! – koncert kolęd i pastorałek

Cel ogólny:
Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:
1. Przybliżenie wydarzeń biblijnych związanych z narodzinami Jezusa.
2. Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd poprzez popularyzowanie tradycyjnych oraz współczesnych kolęd i pastorałek.
3. Kształtowanie umiejętności kulinarnych i manualnych.
4. Doskonalenie umiejętności pracy metodą projektów.
5. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:
1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład.
2. Przygotowanie kolęd i pastorałek na koncert kolęd.
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Hej, kolęda, kolęda! ”.
4. Przygotowanie dekoracji świątecznej w placówce.
5. Przygotowanie potraw wigilijnych.
6. Wykonanie upominków świątecznych.
7. Przedstawienie efektów pracy w formie koncertu kolęd oraz wytworów materialnych (potrawy, dekoracje, świąteczne własnoręcznie wykonane upominki, prezentacja multimedialna).

Czas realizacji: od 2 listopada 2020 r. do 20 grudnia 2020 roku.

Efekt końcowy:
1. Wychowanki usystematyzowały swoją wiedzę z zakresu genezy Świąt Bożego Narodzenia oraz uzupełniły wiadomości na temat tradycji bożonarodzeniowych.
2. Dziewczęta nauczyły się śpiewać kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe.
3. Podopieczne miło i twórczo spędziły czas wolny od zajęć szkolnych.
4. Wychowanki doskonaliły umiejętność współpracy w zespole oraz prezentacji efektów swojej pracy na forum publicznym.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 20 grudnia 2020 r. na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach.

Opiekunowie projektu: Krystyna Czyżewska, Ewa Olszewska, Aneta Rozbicka, Elżbieta Wąsowska.

Osoby wspomagające: Maria Sobotka, Jolanta Sobocińska, Agnieszka Gurba, Łukasz Stando.

Szczególne podziękowania dyrektorowi placówki panu Zenonowi Czyżewskiemu oraz dyrektorowi szkół panu Pawłowi Bielińskiemu za wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast