Unia da się lubić

Cele:

1. Zapoznanie z historią i symbolami Unii Europejskiej;

2. Przybliżenie tradycji i kultury państw członkowskich;

3. Uświadomienie korzyści wynikających z przynależności do Wspólnoty;

4. Kształtowanie odpowiedzialności i tolerancji oraz zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie;

5. Wykształcenie umiejętności pracy w zespole;

6. Posługiwanie się TIK;

7. Rozwijanie umiejętności kulinarnych;

8. Wdrażanie do prezentacji na forum publiczny.

 

Problematyka:

1. Historia UE – wykład, pogadanka;

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej (z niespodzianką);

3. Przeprowadzenie cyklu VIII mini-konkursów – tzw. zagadek europejskich;

4. Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o UE;

5.  Przygotowanie dekoracji o tematyce unijnej;

6.  Przygotowanie i degustacja potraw charakterystycznych dla niektórych państw UE;

7.  Opracowanie gazetki ściennej o tematyce UE;

8.  Przeprowadzenie wywiadu ze znanymi Europejczykami;

9.  Publiczne przedstawienie efektów pracy podczas Dnia Europejskiego.

Czas realizacji: 15 III – 26 IV 2014r.

Efekt końcowy projektu:

1. Prezentacja multimedialna;

2. Dekoracje dotyczące UE;

3. Gazetki tematyczne;

4. Sałatka grecka;

5. Wywiad.

Informacja o realizacji projektu została zamieszczona  również na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:  http://ec.europa.eu/polska/news/140516_mrozy_pl.htm

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast