Kursy szkoleniowe

Piekarz-ciastkarz
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku piekarza-ciastkarza.

Program kursu:

 1. podstawowe zwroty i wyrażenia stosowane w piekarnictwie i ciastkarstwie;
 2.  składniki chemiczne pieczywa;
 3.  surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz dodatki;
 4.  rodzaje i metody wypieku;
 5.  proces technologiczny oraz jego kontrola;
 6.  wyposażenie techniczne zakładu piekarniczo-ciastkarskiego;
 7.  prowadzenie ciast i produkcja pieczywa;
 8.  poprawa i kontrola jakości wypieków;
 9.  wyroby gotowe w piekarnictwie i ciastkarstwie;
 10.  podstawy systemu HACCP bezpieczeństwo i higiena pracy.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu/szkolenia otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Termin realizacji:
Tura I: 7 I 2012r. – 22 IV 2012r.           Liczba wychowanek: 10
Tura II: 16 IX 2014r. – 10 XI 2014r.      Liczba wychowanek:  6

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Fryzjer
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku fryzjera

Program kursu teoretycznego:

 1.  kształt głowy i twarzy człowieka;
 2.  rodzaje skóry w obrębie głowy i twarzy;
 3.  rodzaje włosów na głowie i twarzy;
 4.  materiały do produkcji narzędzi fryzjerskich;
 5.  narzędzia stosowane we fryzjerstwie;
 6.  ogólne rodzaje i asortyment kosmetyków stosowanych we fryzjerstwie;
 7.  podstawowe wiadomości z chemii w zakresie koniecznym we fryzjerstwie;
 8.  rozpoznanie stanu normalnego i schorzeń skóry w obrębie głowy i twarzy;
 9.  rozpoznanie obecności insektów w owłosieniu człowieka na głowie i twarzy;
 10.  rozpoznanie typowych, najczęściej spotykanych zakaźnych schorzeń, które wykluczają obsługę klienta w zakładzie fryzjerskim;
 11.  udzielanie pierwszej pomocy choremu klientowi;
 12.  organoleptyczne rozpoznania przydatności kosmetyku według jego aktualnego stanu fizycznego;
 13. utrzymanie we właściwym stanie i konserwacja narzędzi oraz urządzeń w zakładzie fryzjerskim;
 14.  przygotowanie typowych mieszanek chemicznych z podstawowych składników;
 15. ocena fryzury klienta pod względem estetycznym i dopasowania jej do warunków psychofizycznych.

Program szkolenia praktycznego:

 1. wykonywanie ondulacji trwałej wszystkimi znanymi technikami;
 2.  wykonywanie ondulacji wodnej;
 3.  umiejętność wykonywania i formowania fryzury znanymi technikami za pomocą grzebienia i szczotki;
 4.  strzyżenie włosów do fryzury damskiej, męskiej i dziecięcej;
 5.  rozjaśnianie włosów przy użyciu znanych preparatów oraz samodzielnie przygotowanymi mieszankami;
 6.  barwienie włosów przy użyciu znanych preparatów oraz przygotowanymi mieszankami;
 7.  zabiegi pielęgnacyjne i regenerujące po trwałej ondulacji, rozjaśnianiu oraz barwieniu włosów;
 8.  konserwacja narzędzi.

Warsztat pracy: Każdy uczestnik kursu otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, m in. nożyczki, brzytwy, maszynki do strzyżenia, grzebienie, szczotki, wałki, suszarki, peleryny, surowce i materiały niezbędne na potrzeby kursu/szkolenia oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Termin realizacji:
Tura I: 5 III 2012r. – 20 VI 2012r.       Liczba wychowanek: 10
Tura II: 23 IX 2014r. – 25 XI 2014r.    Liczba wychowanek: 6

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

 

Krój i szycie

Cel kursu: przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na stanowisku wymagającym umiejętności z zakresu kroju i szycia.

Program kursu:

 1. rysunek zawodowy;
 2. stanowisko pracy i organizacja warsztatu pracy;
 3.  estetyka ubioru;
 4.  obsługa i konserwacja maszyn do szycia i narzędzi;
 5.  zdejmowanie miar i wybór odpowiedniego fasonu dla sylwetki;
 6.  podstawowe formy krawieckie oraz modelowanie;
 7.  ściegi ręczne i maszynowe;
 8.  praktyczna nauka szycia;
 9. wykonanie odzieży;
 10.  przeróbki krawieckie;
 11. bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Termin realizacji: 23 IX 2014r. – 25 XI 2014r.

Liczba wychowanek: 4

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Opiekun do dzieci
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku opiekuna dzieci.

Program kursu:

 1. dbanie o bezpieczeństwo, nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego;
 2.  poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka;
 3.  kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru;
 4.  wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków;
 5.  organizacja prawidłowego trybu życia dziecka;
 6.  zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne;
 7.  prawidłowe odżywianie dzieci;
 8.  zabawy ogólnorozwojowe i stymulujące rozwój – dobór odpowiednich do wieku zabawek i pomocy do zajęć, wystrój i higiena pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 9.  obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
 10.  zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci;
 11. pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Warsztat pracy: dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Termin realizacji:
Tura I: 27 V 2014r. – 24 VI 2014r.      Liczba wychowanek: 6
Tura II: 4 XI 2010r. – 4 XII 2010r.      Liczba wychowanek: 6

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Kucharz małej gastronomi
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku kucharza.

Program kursu:

 1.  towaroznawstwo;
 2.  surowce gastronomiczne, maszyny i urządzenia gastronomiczne – zasady obsługi;
 3.  systemy zabezpieczenia jakości potraw;
 4.  obróbka wstępna;
 5.  technologia sporządzania półproduktów i potraw;
 6.  podstawy dietetyki;
 7.  zasady układania jadłospisów i przeliczania receptur, zasady żywienia;
 8.  ciasta, desery i napoje – technologia i wykonanie;
 9.  zasady obsługi konsumenta w małej gastronomii i organizacja pracy;
 10.  zasady porcjowania i dekorowania potraw;
 11.  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym oraz pomoc w nagłych wypadkach;
 12. przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP);
 13. wdrażanie systemu HACCP w gastronomii.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, m in. maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej żywności, urządzenia i aparaty do obróbki cieplnej żywności, urządzenia i maszyny do obróbki chłodniczej żywności, maszyny do sporządzania napojów, maszyny do mycia, odzież ochronną oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Termin realizacji:
Tura I:  20 III 2010r. – 16 V 2010r,.     Liczba wychowanek: 11
Tura II: 12 XI 2013r. – 15 XII 2013r.   Liczba wychowanek:  6

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Konserwator zieleni
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku konserwatora zieleni.

Program kursu:

 1. gatunki i odmiany roślin ogrodniczych, nasiona, cebulki, sadzonki;
 2. przygotowywanie podłoży do produkcji ogrodniczej oraz stosowanie odpowiedniej uprawy gleby, odpowiednich narzędzi ogrodniczych i nawożenia;
 3. dobieranie terminu siania lub sadzenia;
 4.  kierowanie siewem nasion oraz sadzeniem drzewek owocowych i ozdobnych;
 5. selekcja materiału hodowlanego;
 6. ustalanie i sporządzanie mieszanek traw na trawniki, przygotowanie kwietników do obsadzenia i sadzenie kwiatów jednorocznych i bylin oraz obsadzanie i pielęgnowanie waz kwiatowych;
 7.  prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń i starych drzew oraz ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami, wykonywanie zabiegów leczniczych;
 8.  dokonywanie inwentaryzacji;
 9.  ścinanie oraz karczowanie starych drzew w sadach i na ulicy;
 10.  cięcie i formowanie drzew i krzewów w sadach, parkach, zieleńcach i na ulicach przy użyciu sprzętu mechanicznego;
 11.  normy branżowe w klasyfikowaniu roślin oraz zbiorów;
 12.  dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych;
 13.  przesadzanie drzew przy użyciu sprzętu mechanicznego, z zapewnieniem warunków ich przyjęcia się, wzrostu i rozwoju;
 14.  cięcie i formowanie żywopłotów;
 15. odczytywanie projektów budowy sadów, terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu otrzymał do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, m in. ogrodniczy sprzęt mechaniczny, narzędzia ogrodnicze, odzież ochronną oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Liczba wychowanek: 6

Termin realizacji: 12 IX 2013 – 28 X 2013

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Opiekun osób starszych
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku opiekuna osób starszych.

Program kursu:

 1. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 2.  organizowanie osobom starszym wolnego czasu – spacery, gry i zabawy, kółka zainteresowań;
 3.  podstawy wsparcia psychologicznego;
 4.  dietetyka;
 5.  zapoznanie z instytucjami o charakterze medycznym i terapeutycznym;
 6.  bezpieczeństwo i higiena pracy.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Liczba wychowanek: 6

Termin realizacji: 13 VI 2013 – 15 VII 2013r.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Kasjer-sprzedawca
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku kasjera-sprzedawcy.

Program kursu:

 1. organizacja pracy kasjera-sprzedawcy;
 2.  kultura zawodu i odpowiedzialność materialna;
 3. kody kreskowe, VAT, elektroniczne kasy sklepowe i ich budowa;
 4.  zajęcia praktyczne z wykorzystaniem elektronicznych kas fiskalnych;
 5.  techniki sprzedaży;
 6.  podstawowe zasady higieny.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Liczba wychowanek: 10

Termin realizacji: 27 IV 2012r. – 15 VI 2012r.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Prawo jazdy
Cel szkolenia: uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów objętych kategorią B.

Program kursu:

 1. zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego;
 2.  zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach;
 3.  zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu;
 4.  zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności;
 5.  zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy;
 6.  zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska;
 7.  zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu;
 8.  zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady pomocy ofiarom wypadku;
 9.  rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni;
 10.  zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym;
 11.  zajęcia praktyczne – nauka jazdy pojazdem.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu/szkolenia otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, sprawny i dopuszczony do ruchu drogowego, m. in. dostosowane do nauki jazdy samochody osobowe oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Liczba wychowanek: 3

Termin realizacji: 27 II 2012r. – 15 V 2012r.

Kurs kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz wydaniem zaświadczenia (uprawnień).

Obsługa kasy fiskalnej
Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku wymagającym umiejętności obsługi kas fiskalnych.

Program szkolenia:

 1.  kultura zawodu;
 2.  organizacja pracy kasjera;
 3.  odpowiedzialność materialna;
 4.  kody kreskowe, podatek od wartości dodanej;
 5.  budowa i zastosowanie elektronicznych kas sklepowych;
 6. podstawowe zagadnienia z higieny w żywieniu;
 7.  zastosowanie GHP i GMP.

Warsztat pracy: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt, m in. kasy fiskalne, sprzęt komputerowy z właściwym oprogramowaniem, czytniki kodów kreskowych, maszyny liczące oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Liczba wychowanek: 10

Termin realizacji: 13 I 2012r. – 16 III 2012r.

Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym.

Kosmetyczka
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku kosmetyczki.

Program kursu:

 1. zasady funkcjonowania salonu kosmetycznego;
 2.  organizacja pracy kosmetyczki;
 3.  pielęgnacja skóry twarzy i włosów;
 4.  maski kosmetyczne i higieniczne oczyszczanie skóry;
 5.  preparaty kosmetyczne;
 6.  poradnictwo kosmetyczne;
 7.  pielęgnacja dłoni i stóp;
 8.  depilacja;
 9.  kosmetyka oprawy oczu;
 10. podstawy dermatologii i anatomii;
 11.  bezpieczeństwo i higiena pracy.

Warsztat pracy: każdy uczestnik kursu/szkolenia otrzymuje do dyspozycji samodzielne stanowiska szkoleniowe, niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze.

Liczba wychowanek: 10

Termin realizacji: 6 III 2012r. – 26 VI 2012r.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast