Anioły do mnie wysyłaj – projekt bożonarodzeniowy

Cele:

 1. Znajomość wydarzeń wspominanych podczas Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Przekonanie o chrześcijańskim i ponadczasowym charakterze świąt.
 3. Znajomość polskich tradycji związanych ze świętowaniem narodzin Jezusa.
 4. Twórcze spędzanie wolnego czasu przez uczennice.
 5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych.
 6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:

 1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład.
 2. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego Anioły do mnie wysyłaj.
 3. Przygotowanie śpiewników kolęd .
 4. Przygotowanie dekoracji świątecznej w placówce.
 5. Przygotowanie potraw wigilijnych.
 6. Wykonanie drobnych upominków świątecznych – papierowych Aniołków.
 7. Przedstawienie efektów pracy w formie przedstawienia bożonarodzeniowego oraz wytworów materialnych (stroje, potrawy, dekoracja, śpiewniki, film Boże Narodzenie).

Czas realizacji: od 10 listopada 2014r. do 24 grudnia 2014r. Efekt końcowy:

 1. Przedstawienie bożonarodzeniowe Anioły do mnie wysyłaj;
 2. Film Boże Narodzenie;
 3. Dekoracje świąteczne;
 4. Śpiewniki kolęd;
 5. Stroje postaci występujących w filmie i przedstawieniu;
 6. Upominki – Aniołki;
 7. Potrawy wigilijne;
 8. Zaangażowanie wszystkich wychowanek oraz wielu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w realizację projektu.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 19 grudnia 2014r. w ZP i SdN w Mrozach. Odbiorcami były wychowanki i pracownicy placówki oraz zaproszeni goście.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast