Spacerkiem po Europie

Cele:

 • przybliżenie tradycji i kultury państw europejskich,
 • uświadomienie korzyści wynikających z przynależności do UE,
 • kształtowanie odpowiedzialności i tolerancji oraz zaangażowania w działania społeczne

i obywatelskie,

 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz posługiwania się TIK,
 • rozwijanie umiejętności kulinarnych i tanecznych,
 • wdrażanie do prezentacji na forum publicznym.

Problematyka:

 1. Zapoznanie z tradycją i kulturą wybranych państw- wykład, pogadanka.
 2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „ Spacerkiem po Europie ”- z niespodzianką dla publiczności.
 3. Przeprowadzenie cyklu kilku mini-konkursów – tzw. „zagadek europejskich”.
 4. Zorganizowanie konkursu wiedzy o UE.
 5. Zaprojektowanie i przygotowanie dekoracji.
 6. Przygotowanie i degustacja wybranej potrawy.
 7. Opracowanie gazetki ściennej o tematyce UE.
 8.  Przygotowanie i zaprezentowanie kankana, flamenco i trojaka.
 9. Publiczne przedstawienie efektów pracy podczas Dnia Europejskiego.

Czas realizacji: 03 III – 25 IV 2015 r.

Efekt końcowy projektu:

Uczestnicząc w projekcie interdyscyplinarnym uczennice wzbogaciły swoją wiedzę z historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki oraz sztuki. Projektując i wykonując dekoracje oraz opracowując prezentację multimedialną wychowanki mogły dokonywać analizy i selekcji materiału oraz projektowania. Podopieczne kształciły także umiejętności kulinarne i taneczne oraz współpracę w zespole. Ważne było też to, że uczestnictwo w projekcie pozwoliło doskonalić współodpowiedzialność oraz wdrażać do prezentacji na forum publicznym.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 25.04.2015 r. w ZP i SdN w Mrozach.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast