Kreatywny recykling jak podarować nowe życie odpadom

Cele:

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat dalszych losów surowców wtórnych.
 2. Podniesienie świadomości twórców i odbiorców projektu, że wszyscy są odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego.
 3. Propagowanie proekologicznego stylu życia.
 4. Ćwiczenie kreatywności wśród uczennic oraz rozwijanie predyspozycji manualnych.
 5. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł i metod pozyskiwania informacji.
 6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:

 1. Zdobywanie wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami oraz recyklingu.
 2. Aktywizacja i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z zakresu ochrony środowiska – zbiórka surowców wtórnych na terenie placówki.
 3. Nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za odbiór tych surowców.
 4. Sztuka w recyklingu – czyli twórcze wykorzystanie odpadów z zastosowaniem techniki papierowikliny i decoupage.
 5. Ekomoda – czyli zaprojektowanie, wykonanie i zaprezentowanie strojów wykonanych z surowców wtórnych.
 6. Przedstawienie efektów pracy na forum szkoły w formie prezentacji multimedialnej oraz wytworów materialnych (wystawa przedmiotów wykonanych z surowców wtórnych, pokaz mody).

Termin realizacji: 03. 2017 r. – 31. 05. 2017 r.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 2 czerwca 2017 r. w ZP i SdN w Mrozach. Odbiorcami były wychowanki oraz pracownicy placówki.

Efekt końcowy:

 1. Wychowanki wzbogaciły wiedzę na temat dalszych losów surowców wtórnych.
 2. Uczennice doskonaliły swoje umiejętności krawieckie podczas szycia strojów ekologicznych.
 3. Podopieczne kształciły umiejętność współpracy w zespole oraz odpowiedzialność za całokształt pracy.
 4. Wychowanki w efektowny sposób zaprezentowały efekty swojej pracy na forum publicznym.

Opiekunowie projektu: Jolanta Sobocińska, Krystyna Czyżewska

Nauczyciele wspomagający: Ewa Olszewska, Anna Kaniewska, Renata Ryniewicz

 

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast