Zbiórka makulatury – obrazem naszej kultury

Cele:
1. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z zużytym papierem oraz zwiększenie zbiórki tego surowca wtórnego,
2. Aktywna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmująca tematykę istotnych problemów cywilizacji XXI wieku,
3. Kształtowanie proekologicznego stylu życia,
4. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł i metod pozyskiwania informacji,
5. Rozwijanie predyspozycji manualnych,
6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:
1. Zdobywanie wiedzy na temat zasad postępowania z makulaturą,
2. Aktywizacja i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z zakresu ochrony środowiska – zbiórka makulatury na terenie placówki,
3. Nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za odbiór tych surowców,
4. Przedstawienie efektów pracy na forum szkoły w formie plakatów oraz gazetki ściennej,
5. Wyjazd do teatru za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury.

Termin realizacji: 02. 01. 2013 r. – 30. 03. 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu:
Podczas wdrażania projektu były realizowane następujące treści:
1. Co to jest makulatura?
2. Co wrzucamy do pojemnika na makulaturę?
3. Jakie są dalsze losy makulatury?
4. Jaki mamy udział w ochronie środowiska zbierając makulaturę?
Projekt składał się z dwóch części :
a) teoretycznej – gromadzenie, analiza i selekcja materiałów z różnych źródeł,
b) praktycznej – zbiórka makulatury oraz wytwory materialne – wykonanie plakatów informujących o zbiórce makulatury, punktów zbiórki makulatury, gazetki ściennej .
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 01 czerwca 2013 r. w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach w formie:
a) gazetki ściennej na korytarzu szkolnym Zbiórka makulatury – obrazem naszej kultury;
b) sprawozdania z realizacji projektu zaprezentowane podczas uroczystych obchodów Dnia Dziecka przez uczestniczki projektu.

Efekty pracy nad projektem:
1. Realizacja projektu podniosła stan świadomości ekologicznej wychowanek w zakresie prawidłowego postępowania z zużytym papierem oraz zwiększyła zbiórkę tego surowca wtórnego,
2. Podczas wdrażania projektu miało miejsce kształtowanie proekologicznego stylu życia oraz promocja ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu (obejrzenie spektaklu w teatrze),
3. Podczas realizacji projektu uczennice rozwijały swoje predyspozycje manualne,
4. Uczestniczki projektu doskonaliły również umiejętność współpracy w zespole oraz nabywały umiejętność prezentacji publicznej.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast