Gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym!

Cele:
1. Znajomość wydarzeń wspominanych podczas Świąt Bożego Narodzenia.
2. Przekonanie o chrześcijańskim i ponadczasowym charakterze świąt.
3. Znajomość polskich tradycji związanych ze świętowaniem narodzin Jezusa.
4. Twórcze spędzanie wolnego czasu przez uczennice.
5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych.
6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:
1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład.
2. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym”.
3. Przygotowanie śpiewników kolęd .
4. Przygotowanie dekoracji świątecznej w placówce.
5. Przygotowanie potraw wigilijnych.
6. Wykonanie upominków świątecznych.
7. Gazetki ścienne świąteczne na korytarzu szkolnym.
8. Przedstawienie efektów pracy w formie przedstawienia bożonarodzeniowego oraz wytworów materialnych (stroje, potrawy, dekoracja, gazetki ścienne, śpiewniki, prezentacja multimedialna).

Czas realizacji: od 02  listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 roku.

Efekt końcowy:
1. Wychowanki usystematyzowały swoją wiedzę z zakresu genezy Świąt Bożego Narodzenia oraz uzupełniły wiadomości na temat tradycji bożonarodzeniowych.
2. Dziewczęta nauczyły się śpiewać kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe.
3. Podopieczne miło i twórczo spędziły czas wolny od zajęć szkolnych.
4. Wychowanki doskonaliły umiejętność współpracy w zespole oraz prezentacji efektów swojej pracy na forum publicznym.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 22 grudnia 2017 r. w ZP i SdN w Mrozach. Odbiorcami były wychowanki, ich rodzice, pracownicy placówki oraz zaproszeni goście – burmistrz miasta Mrozy p. Dariusz Jaszczuk i przewodniczący Rady Gminy Mrozy p. Marek Rudka.

Opiekunowie projektu: Ewa Olszewska, Krystyna Czyżewska

Osoby wspomagające: Jolanta Sobocińska, Joanna Skaruz, Anna Kaniewska, Renata Ryniewicz, a także kierownictwo placówki oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, którzy zaangażowali się w realizację części kulinarnej projektu, wykonanie dekoracji i oprawę muzyczną.

 

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast