Moje miejsce w Stajence

Cele:

 1. Znajomość wydarzeń wspominanych podczas Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Przekonanie o chrześcijańskim i ponadczasowym charakterze świąt.
 3. Znajomość polskich tradycji związanych ze świętowaniem narodzin Jezusa.
 4. Twórcze spędzanie wolnego czasu przez uczennice.
 5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych.
 6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:

 1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład.
 2. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego ,,Boże Narodzenie”.
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Boże Narodzenie”.
 4. Przygotowanie śpiewników kolęd .
 5. Przygotowanie dekoracji świątecznej  w placówce.
 6. Przygotowanie potraw wigilijnych.
 7. Wykonanie drobnych upominków świątecznych.
 8. Gazetki ścienne świąteczne na korytarzu szkolnym.
 9. Przedstawienie efektów pracy w formie przedstawienia bożonarodzeniowego oraz wytworów materialnych (stroje, potrawy, dekoracja, gazetki ścienne, śpiewniki, prezentacja multimedialna).

Czas realizacji: od 16 listopada do 24 grudnia 2013 roku

 

Efekt końcowy projektu:

 1. Przedstawienie bożonarodzeniowe ,,Boże Narodzenie”.
 2. Dekoracje świąteczne.
 3. Upominki świąteczne.
 4. Stół wigilijny i spotkanie opłatkowe.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast