Betlejem jest w Nas

Cele:
1. Znajomość wydarzeń wspominanych podczas Świąt Bożego Narodzenia.
2. Przekonanie o chrześcijańskim i ponadczasowym charakterze świąt.
3. Znajomość polskich tradycji związanych ze świętowaniem narodzin Jezusa.
4. Twórcze spędzanie wolnego czasu przez uczennice.
5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych.
6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Problematyka:
1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład.
2. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego ,,Betlejem jest w Nas”.
3. Przygotowanie śpiewników kolęd .
4. Przygotowanie potraw wigilijnych.
5. Wykonanie drobnych upominków świątecznych.
6. Przedstawienie efektów pracy w formie przedstawienia bożonarodzeniowego oraz wytworów materialnych (stroje,  potrawy, dekoracje, śpiewniki, prezentacja multimedialna).

Czas realizacji: od 02  listopada 2015 r. do 24 grudnia 2015 roku.

Efekt końcowy:
1. Uczennice usystematyzowały swoją  wiedzę z zakresu genezy Świąt Bożego Narodzenia oraz uzupełniły wiadomości na temat tradycji bożonarodzeniowych.
2. Dziewczęta nauczyły się śpiewać kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe.
3. Wychowanki odkryły swoje talenty aktorskie oraz miały okazję do ich rozwijania.
4. Dziewczęta miło i twórczo spędziły czas wolny od zajęć.
5. Podopieczne doskonaliły umiejętność współpracy w zespole oraz prezentacji efektów pracy na forum publicznym.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 18 grudnia 2015 r. w ZP i SdN w Mrozach. Odbiorcami byli pracownicy naszej placówki, zaproszeni goście: dyrektor DPS św. Józefa  w Mieni – pan Sylwester Dąbrowski,  przewodniczący Rady Gminy Mrozy – pan Marek Rudka  oraz wychowanki i członkowie ich rodzin.

Opiekunowie projektu: Czyżewska Krystyna, Olszewska Ewa

Osoby wspomagające wdrażanie projektu: Bieliński Paweł, Czyżewski Zenon, Kaniewska Anna, Szaniawski Waldemar, a także  pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, którzy zaangażowali się w realizację części kulinarnej projektu oraz w wykonanie dekoracji świątecznych.

 

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast