Nasz region w europejskiej tradycji bożonarodzeniowej

   Cele:                                                                                                       
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach bożonarodzeniowych własnego regionu i ich związek z kulturą i tradycjami europejskimi,
2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej,
3. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych,
4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym.
   Problematyka:
1. Zarys wydarzeń biblijnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – pogadanka, wykład,
2. Opisanie starych obrzędów i tradycji regionalnych (wigilia, kolędowanie) oraz określenie, które z nich przetrwały do dziś –  pogadanka,
3. Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego ,,Do Betlejem…”,
4. Przygotowanie śpiewników kolęd i pastorałek,
5. Przygotowanie dekoracji świątecznej,
6.  Przygotowanie potraw wigilijnych,
7.  Gazetka ścienna świąteczna,
8. Przedstawienie efektów pracy w formie przedstawienia bożonarodzeniowego oraz wytworów materialnych (stroje, potrawy, dekoracja, gazetka ścienna, śpiewniki, prezentacja multimedialna).
    Czas realizacji: od 01 grudnia do 21 grudnia 2012 roku.

Zobacz inne projekty

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast