Objazdowe wakacje w Mrozach

„Objazdowe wakacje w Mrozach – palcem po mapie” – projekt wakacyjny

Cele:
1. Promowanie wiedzy o otaczającym świecie.
2. Uatrakcyjnienie sposobów spędzania czasu wolnego.
3. Rozwijanie konstruktywnych zainteresowań.
4. Kształtowanie umiejętności prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, w miejscach użyteczności publicznej.
5. Możliwość odreagowania nagromadzonych napięć dzięki stwarzaniu atmosfery bezpieczeństwa i oparcia w relacji dorosły-dziecko.
6. Zdobywanie umiejętności prawidłowej komunikacji.
7. Zaproponowanie alternatywy dla negatywnych wzorców zachowania.
8. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla odmienności kulturowej i rasowej.

Problematyka:
Projekt stanowi realizację planu pracy zespołów diagnostycznego i diagnostyczno-korekcyjnego na okres wakacyjny. W ramach współpracy pomiędzy zespołami przeprowadzonych zostanie 8 tygodniowych bloków tematycznych o podróżowaniu po Polsce i świecie. Prowadzący będą przekazywali uczestnikom wiedzę o różnych regionach świata, ich kulturze i tradycjach, ale także o podstawowych zasadach podróżowania. Zajęcia z wychowankami będą prowadzone z wykorzystaniem różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego przez młodzież, np.:
– warsztaty terapii zajęciowej;
– geografia – podróże;
– sport;
– zajęcia kulinarne;
– muzyka;
– film;
– zajęcia literackie;
– gry i zabawy edukacyjne;
– gry i zabawy z elementami socjoterapii.

Czas realizacji: 6 lipca 2020 roku – 31 sierpnia 2020 roku.
Odbiorcy: wychowanki ZP i SdN w Mrozach

Efekt końcowy:
1. Czas realizacji projektu to stworzenie wychowankom alternatywy dla zachowań aspołecznych.
2. Dziewczęta miło i twórczo spędziły czas wolny od zajęć szkolnych.
3. Wychowanki wzbogaciły swoją wiedzę o otaczającym świecie:
– uczestnicząc i organizując pogadanki, prezentacje multimedialne, przeglądy filmowe;
– biorąc udział w tematycznych zajęciach kulinarnych, plastycznych, sportowych, itp.
– a także poznając uroki życia za granicą na podstawie relacji innych osób: mama jednej z wychowanek opowiadała (w formie telekonferencji) o urokach życia w Australii.
4. Uczestnictwo w projekcie było okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji społecznych wychowanek.
5. Nieletnie utrwalały postawę tolerancji i akceptacji dla odmienności kulturowej i rasowej.
6. Miały także możliwość rozwijania konstruktywnych zainteresowań oraz pobudzania własnej ciekawości poznawczej.

Opiekunowie projektu: Agnieszka Orłowska, Ewa Reda, Jolanta Sobocińska, Monika Złotnik.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 października, 2020

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast