BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NAŁOGÓW

„Nigdy nie pijesz, nie palisz, nie ćpasz tylko na własne konto…
Zawsze otaczają Cię ludzie, którzy cierpią z powodu Twoich ryzykownych zachowań.
Najbardziej wrażliwi są ci, którzy są najbliższej Ciebie…
… i ci, którzy są najsłabsi – czyli dzieci.
Jeśli chcesz być naprawdę dobrym rodzicem
– unikaj rozwijania stylu życia, który opiera się na używkach!”
Krzysztof A. Wojcieszek

ARS – jak dbać o miłość? Łacińskie słowo ARS, czyli sztuka. To słowo wyróżnione wielkimi literami ma utrwalić się jako krótki i rozpoznawalny symbol programu profilaktycznego, który był realizowany w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach przez panią psycholog Agnieszkę Orłowską. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży, w szczególności młodych kobiet. Jest to program rekomendowany na poziomie obiecującym.
Głównym celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych zwią¬zanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Zasadniczy cel programu jest prostszy: wyposażyć wychowanki w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Program miał wzbudzić u wychowanek refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wol¬ności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klaryfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, bu¬dowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupeł-niającej (informacyjnej).
Realizacja programu obejmowała zajęcia tematyczne zgodnie z konspektem oraz scenariuszami zajęć do programu, które były nieznacznie modyfikowane z uwagi na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne wychowanek. Jedną z modyfikacji stanowiło przeprowadzenie przez pełnoletnią wychowankę grupy hostelowej Angelikę Szewczyk zajęć tematycznych „Nikotyna i narkotyki a zdrowie naszego potomstwa”. Zajęcia te wzbudziły duże zainteresowanie i aprobatę ze strony pozostałych wychowanek, a dla Angeliki stanowiły możliwość sprawdzenia się w roli edukatora oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami.
Zwieńczeniem realizacji programu był konkurs profilaktyczny „Bliżej siebie – dalej od nałogów”. Uczestniczki konkursu przygotowały autorskie prace (ulotki, plakaty, wiersze, opowiadania) rozpowszechniające wiedzę o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów) dla życia i zdrowia człowieka. Prace wychowanek dostępne są w fotogalerii. Zachęcamy do oglądania oraz lektury.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast