DROGA KRZYŻOWA

„Rozważanie cierpień Jezusowych
było zawsze w chrześcijaństwie
uważane za najskuteczniejszy
środek do nawrócenia i pokuty,
do cnoty i doskonałości”.
papież Benedykt IV

W związku z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu wszystkie wychowanki wraz z pracownikami uczestniczyły we wspólnej Drodze Krzyżowej przygotowanej przez uczennice i księdza Marcina.
Aby uczcić mękę Jezusa Chrystusa, zebraliśmy się na placu przed zakładem i o godzinie 15:00 wspólnie pokonaliśmy czternaście stacji Drogi Krzyżowej rozmieszczonych wokół zakładu. Ksiądz Marcin przygotował głębokie i poruszające rozważania do każdej stacji, co podkreśliło wyjątkowy nastrój nabożeństwa i pozwoliło nam pomyśleć o sobie i swoich czynach oraz rozważyć sprawy związane z trudami życia codziennego.
Wspólna modlitwa pod przewodnictwem duchowym księdza Marcina pozwoliła nam po raz kolejny uzmysłowić sobie wielkość ofiary, jaką poniósł Jezus Chrystus za nas -ludzi grzesznych.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast