DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.
Stefan Żeromski

 

14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Dzień to miły i potrzebny. Spotykamy się, aby móc podziękować naszym nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom za ich trud, serce oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie.
Od wielu lat tradycją w naszej placówce jest zapraszanie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej obecnych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz byłych pracowników – emerytów. W tym roku zaproszenie zostali również przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy placówek, w których nasze uczennice są wolontariuszami.
Na początku naszej uroczystości Pan Dyrektor Zenon Czyżewski powitał przybyłych gości, wychowanki, pracowników, wychowawców i nauczycieli naszej placówki. Następnie, zaprezentowałyśmy ciekawy program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Były wiersze, piosenki śpiewane na melodie znanych artystów, a także prezentacja „Wspomnień czas”, podczas której emeryci mogli powspominać minione czasy. Przygotowałyśmy także film prezentujący zarówno pracowników naszej placówki, jak i różnorakie działania podejmowane z naszym zakładzie.
Podczas uroczystości wszystkim zgromadzonym wręczyłyśmy wykonane własnoręcznie upominki. Tradycyjnie na zakończenie programu artystycznego zaproszeni goście, wychowanki oraz wszyscy pracownicy z wielką przyjemnością pozowali do wspólnej pamiątkowej fotografii.
Po części artystycznej wszyscy udaliśmy się na uroczysty obiad, któremu towarzyszyło wiele miłych rozmów i wspomnień. Nauczyciele emeryci z łezką w oku wracali pamięcią do dawnych lat…

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast