DZIEŃ MATKI

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,
trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące
na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki
ma się bez zdobywania i bez zasług”.
Herman Auerbach

26 maja obchodziliśmy w placówce „Dzień Matki”. Ten dzień przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy oraz że każdej Mamie należy się szacunek i pamięć za jej bezwarunkową miłość. Świętowanie Dnia Matki polega zazwyczaj na obdarowywaniu matek upominkami, jednak my w ramach obchodów tego święta wzięłyśmy udział w konkursie literackim „List do Matki”. Konkurs polegał na zredagowaniu listu do mamy, który byłby wyrazem podziękowania oraz sposobem na pielęgnowanie uczuć do najbliższej osoby. W napisanych listach dziękowałyśmy za trud wychowania, poświęcony czas, nieprzespane noce, ciepło, miłość i troskliwość. W opinii komisji konkursowej wszystkie przygotowane listy były tak piękne i wzruszające, że postanowiono wszystkim uczestniczkom przyznać wyróżnienia.
Jak również, zostały napisane i wysłane kartki okolicznościowe z życzeniami dla Mam naszych wychowanek.

Konkurs- List do Mamy 1

Konkurs- List do Mamy 2

Konkurs- List do Mamy 3

Konkurs- List do Mamy 4

Konkurs- List do Mamy 5

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast