DZIEŃ SZTUKI W MROZACH

“Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w
sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2″
Pablo Picasso

W niedzielę 15 kwietnia Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprosiło nas do udziału w Dniu Sztuki. Głównym motywem wydarzenia były „Okładki” – projekt artysty rzeźbiarza Wojciecha Zasadniego, który przedstawił wybrane pierwsze strony różnych gazet w formie dwudziestu dwóch polichromowanych, drewnianych płaskorzeźb. Po wernisażu otwierającym wystawę artysta przeprowadził warsztaty płaskorzeźby okładkowej, w czasie których nasze wychowanki własnoręcznie wykonały okładki pism różną techniką np. z plasteliny lub rysując albo malując. Kolekcja „Okładek” liczyła w sumie około 200 egzemplarzy i była bardzo interesująca. „Okładki” zakupili do swoich kolekcji m.in. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Fundacja dla Śląska, Fundacja Sztuki Polskiej ING. Prace zamawiały również redakcje różnych pism np. „Art & Business” czy „Wysokie Obcasy”. Obecnie kilka prac można obejrzeć w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie w ramach wystawy „Dzikość serca”.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast