GRAMY DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

„Jeśli myślisz, że nie możesz czegoś zmienić,
zmień myślenie”

W dniu 14.01.2018r. dwie wychowanki naszej placówki pod opieką wychowawców uczestniczyły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbierała pieniądze na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków. W dniu 26 finału WOŚP w pierwszej kolejności przeprowadziłyśmy zbiórkę pieniędzy w naszej placówce, a następnie przemieściłyśmy się na ulice Mrozów, gdzie spotkałyśmy mnóstwo życzliwych i bardzo szczodrych osób wpierających akcję i dorzucających do naszych puszek po „kilka groszy”. Po zakończeniu zbiórki udałyśmy się do Gminnego Centrum Kultury, aby rozliczyć się z zebranych pieniędzy. Okazało się, że zebrałyśmy ponad 400zł. Wieczorem, w dalszej części akcji odbyły się licytacje przedmiotów wykonanych przez darczyńców oraz występy, w których uczestniczyła nasza wychowanka Ewa wykonując trzy piosenki. Po zakończeniu koncertu wzięłyśmy udział w prezentacji światełka do nieba oraz skosztowałyśmy pysznych ciast przygotowanych dla wolontariuszy biorących udział w akcji.
W ten sposób pomogłyśmy wielu noworodkom, które być może w przyszłości będą korzystały ze sprzętu zakupionego przez WOŚP.

Ewa

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast