GWIAZDO BETLEJEMSKA, ZAŚWIEĆ NA NIEBIE MYM! – PROJEKT BOŻONARODZENIOWY

O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym!
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.

Te słowa przepięknej kolędy były mottem przewodnim bożonarodzeniowego projektu edukacyjnego, którego publiczna prezentacja miała miejsce w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach w dniu 22 grudnia 2017 r.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Ks. Roberta i przy muzycznej oprawie w wykonaniu Ewy, Anny, Laurentyny, Darii, Joanny i Jerzego.
W dalszej części spotkania zebrani – wychowanki, pracownicy placówki, zaproszeni goście – obejrzeli przedstawienie pt. „Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym!”. Składało się ono z filmu przedstawiającego biblijną historię narodzin Jezusa, dialogów dziadka z wnuczętami o narodzeniu Bożego Dzieciątka oraz kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych.
Kolejnym, równie wzruszającym momentem tego wieczoru, była wspólna kolacja, którą przygotowały nasze wychowanki pod opieką nauczycieli i pracowników kuchni. Były życzenia przy opłatku, degustacja potraw i prezenty.
Tak oto nadszedł dzień Narodzenia Pańskiego. Jezus stał się człowiekiem, a my przeżyliśmy ten czas na wspólnej modlitwie, wspominaniu genezy Bożego Narodzenia, śpiewaniu kolęd i pastorałek. W naszych sercach zagościły harmonia i pokój, ale też smutek i tęsknota za bliskimi. Jakże trafnie określają stan ducha słowa kolędy wyśpiewanej przez nasze wychowanki tego wieczoru:

Ja nie wiem; o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
czy dusza moja biedna milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast