KAMPANIA BIAŁYCH SERC cz. 2

KAMPANIA BIAŁYCH SERC – jak wyglądał NASZ Protest Przeciwko Narkotykom?

„Wszystko w Twoich rękach” – pod takim hasłem w dniach 12 – 25 października 2020 roku wspólnie protestowaliśmy przeciwko narkotykom, dopalaczom i wszelkim używkom.
W dobie epidemii, protest przybrał zupełnie inny kształt i charakter. Protestowaliśmy
we własnym gronie oraz wirtualnie. W podejmowane działania angażowały się zarówno wychowanki, jak i liczni pracownicy placówki. Co w tym czasie udało nam się zrobić?

Cała placówka została bogato udekorowana w białe serca – symbol Kampanii.

Wychowanki poszerzały swoją wiedzę o narkotykach, dopalaczach, papierosach
oraz e-papierosach przygotowując gazetki tematyczne we wszystkich działach placówki
oraz biorąc udział w licznych zajęciach tematycznych prowadzonych przez wychowawców, nauczycieli oraz członków zespołu diagnostyczno-korekcyjnego.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, wychowanki wzięły udział w wirtualnym,
ale wciąż głośnym proteście przeciwko narkotykom i e-papierosom.

Podczas zajęć profilaktycznych każda z wychowanek przygotowała własną koszulkę,
na której wyraziła swój protest przeciwko narkotykom. Koszulki te, noszone
przez wychowanki na co dzień, są wyrazem ich stosunku do narkotyków i innych używek.

Hasła antynarkotykowe oraz symbol kampanii propagowaliśmy także podczas różnorodnych aktywności rozwijających zainteresowania wychowanek, m.in. poprzez udział wychowanek
w konkurach (konkurs plastyczny „Najpiękniejsze białe serce”, konkurs fryzur „Najpiękniejsza fryzura w kształcie serca”) oraz podczas zawodów sportowych odbywających się pod hasłem „SPORT dla Białych Serc”.

Chętne wychowanki brały także udział w zajęciach profilaktycznych, na których przygotowały swoje własne ulotki zniechęcające innych do sięgania po narkotyki.
Ulotki te zostały wysłane do rodzin wychowanek. Wersja elektroniczna przygotowanych ulotek trafiła także do placówek, z którymi współpracujemy.

Zwieńczeniem kampanii była wieczornica poświęcona pamięci ofiar narkotyków.
Dnia 25 października w godzinach wieczornych upamiętniliśmy pamięć ofiar narkotyków podczas Mszy Świętej oraz marszu pamięci. Ostatnim punktem wieczoru było zapalenie ciepłego serca pamięci. Był to wieczór pełen zadumy i refleksji.

Wszystkim osobom zaangażowanym w działania profilaktyczne podejmowane w ramach Kampanii Białych Serc serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy Kampanii Białych Serc

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast