KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

W naszej placówce w lutym został ogłoszony „Konkurs na Najładniejszą Zakładkę do książki”. Działanie to miało na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród naszych podopiecznych oraz pobudzenie ich wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej. W konkursie wzięło udział dziewięć wychowanek. Każda z uczestniczek wykonała autorską zakładkę do książki techniką dowolną. Jury konkursowe oceniało oryginalność i pomysłowość zakładki, a także staranność oraz estetykę wykonania pracy. Wszystkie zakładki można uznać za „małe dzieła sztuki”, dlatego gratulujemy uczestniczkom, a w szczególności Darii, która zajęła I miejsce oraz Kindze (II miejsce) i Laurentynie (III miejsce). Wszystkie wychowanki biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami, a laureatki nagrodami rzeczowymi.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast