MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”.
Stefan Wyszyński

22 grudnia 2019 r. w naszej placówce obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Artykuł 1. Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kultura pokoju”.

Z tej okazji dziewczęta pod opieką wychowawców przygotowały montaż słowno – muzyczny, który przybliżał definicję i rozumienie słowa TOLERANCJA, a także zwracał uwagę na respektowanie cudzych praw i cudzej własności, uznanie i akceptowanie różnic indywidualnych.
W drugiej części występów wychowanki wzięły udział w inscenizacji pt. „Szuflada”. Przedstawienie było okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych. Na zakończenie podopieczne wraz z wychowawcą zaśpiewały piosenkę „Pokonamy falę”, której tekst miał otworzyć nasze serca i zachęcić do pomocy i walki z nietolerancją.
Ponadto w placówce został przeprowadzony konkurs poruszający tematykę tolerancji pt. „Ludzie, choć inni są, to razem być powinni”, w ramach którego powstał piękny wiersz napisany przez wychowankę.
Uczmy wszystkich jak być tolerancyjnym, nie bójmy się pokazywać, co oznacza zrozumienie, empatia i dobro. Pamiętajmy, że wszyscy możemy bardzo wiele zdziałać. Czasami inni potrzebują tylko uśmiechu, chwili rozmowy, zrozumienia albo milczenia, niekiedy wystarczy po prostu być obok i w razie potrzeby wyciągnąć pomocną dłoń.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast