SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Ale gdy Duch Święty zstąpi na Was,
będziecie moimi świadkami….”
Dzieje Apostolskie 1,8

„Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam, w podziwie dla Tego, który wszystko dał…” Słowami tej pieśni cztery nasze wychowanki w dniu 29 czerwca 2020 roku rozpoczęły Eucharystię, prosząc Biskupa Marka Solarczyka o udzielenie sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości i podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter, dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości ks. Marcinowi, który swoim zaangażowaniem sprawił, że ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Z okazji przyjęcia sakramentu dojrzałości życzymy naszym wychowankom, by każdy dzień był wypełniony miłością zarówno do Boga, jak i innych ludzi.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast