SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka,
ratuje cały świat”
Thomas Keneally

Dnia 27 października w naszej placówce odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nim udział łącznie 11 pracowników– wychowawcy internatu oraz nauczyciele szkoły i warsztatów. Celem prowadzonego kursu było wyposażenie pracowników placówki w wiadomości i umiejętności dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie prowadzone było metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy mieli możliwość wykonania sztucznego oddychania i masażu serca na fantomie. Poznawali również zasady postępowania oraz ćwiczyli praktyczne umiejętności w sytuacji zakrztuszenia, krwotoku czy wszelkiego rodzaju urazów. Przeprowadzenie szkolenie niewątpliwie poszerzyło wiedzę uczestników oraz przyczyniło się do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast