SZKOŁA PAMIĘTA – OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

… Jak myśl sprzed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś pamięć o tych,
Których nie ma…
Janusz Kondratowicz

W październiku zakończyła się ogólnopolska akcja „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności. Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli z całej Polski. Również społeczność naszej placówki włączyła się do akcji.
W ostatni czwartek października zorganizowaliśmy Wieczornicę o Powstaniu Warszawskim, podczas której gościliśmy pana Piotra Wilnowicza – Ćwieczkowskiego. Jest to uczestnik Powstania Warszawskiego, konspirator w latach 1939-1944, a prywatnie emerytowany nauczyciel i przyjaciel naszej szkoły. Pan Piotr ps.”Łoś” był żołnierzem VII Obwodu „Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1. Rejonu „Brzozów”- plutonu 704.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o walkach powstańczych w Warszawie i okolicach. Była to przejmująca relacja naocznego świadka, który w wieku 16 lat opuścił rodzinny dom i walczył z Niemcami. Usłyszeliśmy o nierównej walce, o rozstaniach z najbliższymi i trudnych decyzjach. Spotkanie z panem Piotrem Wilnowiczem – Ćwieczkowskim upłynęło w miłej, bardzo wzruszającej atmosferze i niewątpliwie było lekcją patriotyzmu oraz budowania więzi międzypokoleniowej.
Przeniesienie się w te trudne i odległe czasy było możliwe dzięki świetnie przygotowanej przez nasze wychowanki części artystycznej. Dziewczęta zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, który ułatwił pełniejsze zrozumienie wydarzeń z 1944 roku.
W naszej regionalnej historii bardzo ważną rolę odgrywa pamięć o nieznanych żołnierzach, poległych w czasie II wojny światowej. Nasze wychowanki od wielu lat jeżdżą na cmentarz parafialny, aby uporządkować groby i zapalić znicze na mogiłach żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie tych terenów z rąk okupanta. Jest to wyraz szacunku i wdzięczności dla wielu bezimiennych bohaterów.
Nasza szkoła pamięta o ważnych postaciach oraz wydarzeniach, potwierdzają to podejmowane przez nasze wychowanki działania, które pielęgnują pamięć o bohaterach naszej wolności.

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast