WOLONTARIAT W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH SPECJALNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH „MOŻESZ WIĘCEJ” W NOWYM ZGLECHOWIE

Wychowanka opiekuje się podopiecznym

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 nasze wychowanki pod opieka wychowawcy Waldemara Szaniawskiego uczestniczyły w wolontariacie w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie.

Celem współpracy było: kształtowanie postaw prospołecznych wychowanek, wzbogacenie procesu ich resocjalizacji, rozwijanie u wychowanek, empatii, altruizmu
i dopełnienie wartości własnego życia poprzez bezinteresowną pracę dla innych.

W trakcie pracy wolontariackiej wychowanki wspomagały nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych. Spędzały wspólne z dziećmi czas bawiąc się, grając i chodząc na spacery. Brały czynny udział w uroczystościach odbywających się w Placówce. Wykonywały gazetki okolicznościowe, ozdoby i prezenty świąteczne jak również ozdoby na licytacje. Przygotowały i przedstawiły „Jasełka” na kolacji wigilijnej dla całego stowarzyszenia i zaproszonych gości.

Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie wychowanek na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby nasze wychowanki były pełne pasji i zaangażowania, kierowały się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Dziewczęta chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast