WOLONTARIAT W ZGLECHOWIE

„Istnieje wiele sposobów niesienia
pomocy ludziom, ale jest tylko jeden
sposób na życie: pomagać ludziom”.
H. Z. Niedzielski

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęty został wolontariat w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie. Celem współpracy jest: kształtowanie postaw prospołecznych wychowanek, wzbogacenie procesu ich resocjalizacji, rozwijanie u wychowanek empatii, altruizmu
i bezinteresowności, dopełnienie wartości własnego życia poprzez bezinteresowną pracę dla innych. Wolontariat odbywa się poprzez cotygodniowe, kilkugodzinne wyjazdy wychowanek pod opieką wychowawcy do szkoły w Zglechowie.
W trakcie wolontariatu wychowanki:

  • wspomagają nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych,
  • spędzają wspólnie z dziećmi czas, bawiąc się i grając,
  • biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie ośrodka takich jak: „Dzień Ziemniaka”, „Dzień Jesieni”, „Nasza Niepodległa”, zajęcia kulinarne,
  • wyjeżdżają z wychowankami Ośrodka na wycieczki m.in. do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, teatru, Muzeum Wojska Polskiego,
  • aktywnie włączają się w obchody świąt, np. Bożego Narodzenia przygotowując dla dzieci, rodziców i sympatyków stowarzyszenia jasełka.
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast