WSPOMNIENIE JANA PAWŁA II

„Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne…
Tylko dziś jest twoje “
Jan Paweł II

W dniu 11.04.2018 r. tradycyjnie odbył się w naszej placówce apel poświęcony Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował ks. Robert. W tym dniu wspominaliśmy życie Karola Wojtyły, drogę do Piotrowego Tronu, aż do ostatnich chwil Jego życia. Tegoroczna akademia miała również na celu przypomnienie i odkrycie na nowo nauczania Świętego Jana Pawła II, ukazanie Papieża jako wzoru do naśladowania dla dorosłych i młodzieży, a także kształtowanie młodego, wrażliwego człowieka, kierującego się w życiu wartościami chrześcijańskimi. Cytowane słowa Wielkiego Rodaka przypomniały nam, jak szczególne miejsce w sercu Papieża zajmowała młodzież i jak wielkie nadzieje w niej pokładał.
Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy „Barkę”, ulubioną pieśń papieża Jana Pawła II.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast