WYCIECZKA DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

„Dobra kultury są źródłem trwania
i rozwoju tożsamości narodu polskiego”
Jan Paweł II

W dniu 19.06.2018 r wychowanki naszej placówki uczestniczyły w wycieczce do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zburzony przez hitlerowców w 1944 roku, odbudowany w latach 1971 – 1984 funkcjonuje obecnie jako instytucja państwowa – Pomnik Historii i Kultury Narodowej. Wychowanki podczas zwiedzania poznały historię Zamku oraz znajdujących się w nim zbiorów. Bogactwo pamiątek, dzieła sztuki, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, obrazy Jana Matejki, m. in.: „Rejtan” i „Batory pod Pskowem”, portrety królów polskich, dzieła malarzy włoskich, Rembrandta z dawnej kolekcji Króla Stanisława Augusta, Dawna Izba Poselska z 32 herbami ziem i województw dawnej Rzeczpospolitej, Nowa Izba Poselska i Sala Senatorska, w której uchwalono Konstytucję 3 Maja, następnie apartamenty królewskie i ich wyposażenie, a do tego bogaty przekaz informacji historycznych i ciekawostek związanych z prawie każdym eksponatem znajdującym się w Zamku, sprawiło że wychowanki po pewnym czasie zwiedzania zaprzestały głośnego wyrażania podziwu dla poznawanych dzieł i zabytków. W głębokim skupieniu i ciszy obcowały z polskimi wartościami, kulturą i tradycją. Miło było im towarzyszyć w tym spotkaniu z dziedzictwem kultury naszego narodu. Po zakończeniu zwiedzania Zamku wycieczka udała się na spacer po Starym Mieście, co również sprawiło nam wiele radości, odpoczęliśmy dopiero na Podzamczu w otoczeniu syntaktycznych fontann. Bogactwo oraz walory zbiorów znajdujących się w Zamku Królewskim, a także sam Zamek jako nierozłączny symbol dziedzictwa kultury naszego narodu, są w procesie edukacji młodzieży cennym źródłem pozyskiwania wiedzy historycznej i budowania poczucia tożsamości narodowej z jednoczesnym poszanowaniem oraz tolerancją dla innych kultur.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast