ZABAWA ANDRZEJKOWA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIENI

„Nalejcie wosku na wodę,
ujrzycie swoją przygodę.
Słychałam od swej macierze,
że która mówi pacierze,
w wigiliją Jędrzeja Świętego
ujrzy oblubieńca swego”.
(Marcin Bielski)

28 listopada 2019 r. wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach – wolontariuszki uczestniczyły w imprezie andrzejkowej, zorganizowanej przez Naszych Drogich Przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej w Mieni. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, dziewczęta przygotowały na tą okoliczność serdeczne wróżby z humorem i wystąpiły w roli wróżek. Wspólna zabawa we wróżby wprawiła Mieszkańców Domu i przybyłych gości w wesoły nastrój, tym bardziej że wśród przybyłej młodzieży, jak się niespodzianie okazało, znaczną grupę stanowiły przede wszystkim wróżki. W przerwach między tanecznymi pląsami i korowodami odbywały się serdeczne rozmowy gospodarzy z przybyłymi gośćmi, często okraszone śmiechem. Wolontariuszki: Angelika i Julia zadbały, by do wszystkich poczęstunek dotarł na czas oraz służyły pomocą mieszkańcom według ich potrzeb.
Dzięki uczestnictwu w obchodach nocy św. Andrzeja dziewczęta poznały i doświadczyły oryginalnej formy kultywowania tradycyjnych, ludowych obrzędów andrzejkowych, zyskały poczucie przynależności do społeczności, dla której wartością jest jednoczenie się i trwanie w polskich tradycjach obrzędowych i świątecznych.
Przechodzące z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy są świadectwem naszych korzeni. Kultywując obrzędowość, tworzymy wspaniałe więzi łączące ludzi w wychowawczej wspólnocie.
Bardzo dziękujemy Naszym Drogim i Zacnym Przyjaciołom z Mieni za zaproszenie nas na tą wspaniałą zabawę andrzejkową, która na zawsze pozostanie dla nas radosnym i ciepłym wspomnieniem.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast