ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – NIEZŁOMNI – NIEPOKORNI

„Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy”
Zbigniew Herbert

Postanowiliśmy dokładniej poznać żyjących prawem wilka i zasady, którymi się kierowali. We współpracy z kwartalnikiem Wyklęci zrealizowaliśmy projekt dotyczący polskiego podziemia niepodległościowego, które stawiało opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS.
W trakcie prezentacji przedstawiliśmy złożoność zjawisk społecznych i politycznych w powojennej Polsce, a także sylwetki symbolizujące tamto pokolenie. Dzięki postaciom: Siedzikówny, Pileckiego, Fieldorfa, Rodowicza, Moczarskiego czy Franczaka, poznaliśmy ludzi podziemia antykomunistycznego oraz przyczyny ich postępowania.
Omawiając Wyklętych nie mogliśmy pominąć żołnierzy NSZ z Mrozów i okolic: Z. Jezierskiego, S. Abramowskiego czy J. Łukaszewicza- zamordowanych na Rakowieckiej i niedawno odnalezionych na Łączce.
Zrozumieliśmy, że Żołnierze Niezłomni za walkę o wolną Polskę, za swoje przekonania i dążenia, zapłacili bardzo wysoką cenę. Powinniśmy pamiętać o tamtych latach i mieć świadomość, że Wyklęci na pewno chcieliby, aby pozostało po nich coś więcej niż tylko: ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast