ŚWIĘTA MAJOWE

I rzekła na koniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie,
będzie wolny i równy, gdyż ja jestem Wolność.

Adam Mickiewicz
„Księgi narodu polskiego”

W połowie maja w naszym zakładzie odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Majowych. Przypomniano ważne wydarzenia, które zapisały się na kartach historii oraz w sercach i pamięci Polaków. Wychowanki przedstawiły ciekawe informacje m.in. na temat 1 maja – Święta Pracy i rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja – Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 3 maja – Święta Konstytucji 3 Maja oraz 26 maja – Dnia Matki.
Narratorki przybliżyły fakty z historii Polski, często zapomniane i niezrozumiałe, a recytatorki deklamowały wiersze o tematyce patriotycznej. Akademia była wspaniałą okazją, by uzmysłowić wszystkim zebranym, jak ważne miejsce w historii naszego kraju odegrały wspominane przez nas wydarzenia.
O tych ważnych wydarzeniach z historii Polski nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Święta majowe powinny każdego uczyć patriotyzmu i postawy obywatelskiej.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast